vòng trầm hương indo

nhẫn nam bọc vàng đẹp

vòng trầm hương sánh chìm

Mặt dây chuyền trầm hương

Mặt dây chuyền đá thiên nhiên

đá sapphire đen

đá sapphire xanh

đầu sừng bò

sừng hươu

Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng