Sừng hươu treo tường

sừng bò

đầu tuần lộc

Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

sừng linh dương

Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

đá ruby